Đua chó Lam Sơn

Đua chó là một trong những môn thể thao mới được du nhập về Việt Nam nhiều năm gần đây. Đua chó là bộ môn thể thao…