Chính sách bảo mật của atomiku

Bảo mật thông tin atomiku

Xin hãy đọc Chính sách Bảo mật này trước khi sử dụng hoặc đăng ký thông tin trên trang web này. Khi bạn truy cập và sử dụng trang web nghĩa là bạn đã đồng ý với những điều dưới đây.

Chính sách bảo mật thông tin được Atomiku định ra nhằm diễn giải các quy trình lưu trữ, xử lý và bảo mật thông tin cá nhân và các thông tin khác mà người dùng cung cấp khi sử dụng các chức năng trên website.

Chính sách bảo mật có thể được bổ sung, thay đổi để phù hợp với từng thời điểm, sự phát triển của dịch vụ cũng như sự thay đổi của hệ thống pháp luật liên quan, khách hàng vui lòng luôn kiểm tra để nhận được thông tin chính xác nhất.

Việc thay đổi bổ sung, điều chỉnh sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên website. Trường hợp nếu có sự thay đổi quan trọng Atomiku sẽ có thông báo trước 30 ngày trên website. Khi đăng ký sử dụng bất kỳ dịch vụ trên website, khách hàng được xem là mặc nhiên chấp thuận Chính sách bảo mật.

Phạm vi chính sách bảo mật

Chính sách này được áp dụng cho các cá nhân, tổ chức, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp. Thông tin chưa được phép tiết lộ cũng như các thông tin phát sinh khác trong quá trình sử dụng website được Atomiku thực hiện nghiêm ngặt về việc thu thập, lưu trữ, chia sẻ và bảo mật thông tin nhằm đảm bảo cho người dùng.

Mục đích thu thập, sử dụng thông tin người dùng

– Việc thu thập thông tin:

  • Khi người dùng đăng ký tài khoản hoặc tải game trên website, người dùng sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân bao gồm Họ tên, email, ngày tháng năm sinh…, và các thông tin theo yêu cầu khác.
  • Khi người dùng đăng ký nhận thông tin game mới hoặc sự kiện mới trên website, người dùng sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin địa chỉ email. Tất cả sẽ được thực hiện bằng cách ghi nhận, lưu giữ lại thông tin tại trung tâm dữ liệu của website.

– Sử dụng thông tin người dùng

  • Gửi thư điện tử định kỳ giới thiệu game, sự kiện mới và những chương trình giftcode của các game đến mọi người.
  • Không ngừng cải thiện nội dung.
  • Người dùng cũng có thể nhận được thư điện tử giới thiệu về các ưu đãi của đối tác Atomiku.

Chia sẻ thông tin

Atomiku biết rằng thông tin khách hàng là một phần rất quan trọng trong việc hoạt động vì thế chúng tôi cam kết không bán, trao đổi thông tin khách hàng cho một bên thứ ba nào khác.

Trừ những trường hợp cụ thể sau đây thông tin cá nhân của Bạn có thể được chia sẻ cho bên thứ ba:

– Khi có sự đồng ý chia sẻ thông tin đó của cá nhân người dùng.

– Khi những thông tin đó được chia sẻ để cung cấp dịch vụ và/hoặc sản phẩm theo yêu cầu của người dùng.

– Khi có sự yêu cầu của cơ quan pháp luật có thẩm quyền là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý.

– Khi những thông tin đó cần cung cấp để thực hiện việc bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của Atomiku, của khách hàng, cá nhân/tổ chức khác có liên quan trong việc trao đổi thông tin để phòng chống gian lận và giảm rủi ro.

– Khi những thông tin đó cần cung cấp để đối chiếu hoặc làm rõ thông tin với bên thứ ba để bảo đảm sự chính xác thông tin.

An toàn thông tin

Để đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng, an toàn thông tin là điều tiên quyết. Việc bảo mật thông tin của khách hàng được thực hiện bằng phương pháp lưu trữ tập trung, sao lưu và mã hóa hóa dữ liệu. Nhân viên quản trị thông tin và các nhân viên liên quan chỉ được truy cập có giới hạn và phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định bảo mật.

Biện pháp “tường lửa” và những công nghệ bảo mật thông tin khác sẽ được sử dụng để ngăn chặn các sự xâm nhập trái phép.

Atomiku trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và sử dụng Atomiku.com!